"Θεωρία και Πράξη", Γύζης.

"Θεωρία και Πράξη", Γύζης.

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Παλλάς Αθηνά

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Παλλάς Αθηνά

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Ναυτόπουλο

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Ναυτόπουλο

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] | paletaart – Χρώμα & Φώς

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Το πνεύμα της τέχνης, 1888

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Το πνεύμα της τέχνης, 1888

'神化 的 巴伐利亚', 1899 通过 Nikolaos Gyzis (1842-1901, Greece)

'神化 的 巴伐利亚', 1899 通过 Nikolaos Gyzis (1842-1901, Greece)

Google Image Result for…

Happy Birthday, Nikolaos Gyzis, Greek painter, The Munich School, 1842

Pinterest
Search