Περισσότερες ιδέες από το Che
Γλώσσα - παραγωγή λόγου: ''Περιγραφή προσώπου''

Γλώσσα - παραγωγή λόγου: ''Περιγραφή προσώπου''

• Descargar (download) lamina en pdf. • Quiz 1: describing people in Spanish. • Quiz 2: crosswords. • Audio relacionado: el amigo de Carmen.

• Descargar (download) lamina en pdf. • Quiz 1: describing people in Spanish. • Quiz 2: crosswords. • Audio relacionado: el amigo de Carmen.

Spanish Gender - 123 Spanish Tutor - Spanish Lessons Online with Native Tutors

Spanish Gender - 123 Spanish Tutor - Spanish Lessons Online with Native Tutors

A la hora de describir una imagen es fundamental seguir un orden y ser…

A la hora de describir una imagen es fundamental seguir un orden y ser…

DESCRIPCIONES FÍSICAS | @Piktochart Infographic

DESCRIPCIONES FÍSICAS | @Piktochart Infographic

Reglas de acentuación - Hablando de todo un mucho. Weblog de Lengua y Literatura

Reglas de acentuación - Hablando de todo un mucho. Weblog de Lengua y Literatura

Resultado de imagen de dificultades aprendizaje tablas gramatica verbos

Resultado de imagen de dificultades aprendizaje tablas gramatica verbos

Guía para la escritura de números

Guía para la escritura de números

¿Qué hacéis si estáis en España y necesitáis urgentemente comprar un objeto cuyo nombre desconocéis? Una opción (probablemente la más fácil, lo admito) es buscar su traducción en un diccionario, pe…

¿Qué hacéis si estáis en España y necesitáis urgentemente comprar un objeto cuyo nombre desconocéis? Una opción (probablemente la más fácil, lo admito) es buscar su traducción en un diccionario, pe…

Pretérito indefinido. Verbos regulares e irregulares. Marcadores temporales. lenguajeyotrasluc...

Pretérito indefinido. Verbos regulares e irregulares. Marcadores temporales. lenguajeyotrasluc...