Χρυσούλα Κόζα

Χρυσούλα Κόζα

"μονάχα εμένα χασκει ακόμα / χωρίς μια στεγη ετουτη η αλήθεια.........."