Χλόη -
Περισσότερες ιδέες από το Χλόη
Χλόη - Δήμητρα (@chloe_dimitra) | Twitter

Χλόη - Δήμητρα (@chloe_dimitra) | Twitter

Ο χρήστης @chloe_dimitra/Αρχαία Ελλάδα στο Twitter

Ο χρήστης @chloe_dimitra/Αρχαία Ελλάδα στο Twitter

ἔκφραση καὶ τέχνη: Οἱ πρῶτες φωτογραφίες τῆς Ἀκροπόλεως, τὸ 1839

ἔκφραση καὶ τέχνη: Οἱ πρῶτες φωτογραφίες τῆς Ἀκροπόλεως, τὸ 1839

Twitter

Twitter

'Aνιχνευτές: Στὴν Κρήτη τὸ ἀρχαιότερο λαγωνικὸ τῆς Εὐρώπης...

'Aνιχνευτές: Στὴν Κρήτη τὸ ἀρχαιότερο λαγωνικὸ τῆς Εὐρώπης...

Vietnam - This photo says so much...

Vietnam - This photo says so much...

Baby Don't Leave Me!  :D

Baby Don't Leave Me! :D

ἔκφραση καὶ τέχνη: Ὁ Ναὸς τῆς Ὁμονοίας...  Στὸν Ἀκράγαντα (Ἀγκριτζέντο), κτίστηκε τὸν 5ο αἰ. π.Χ. ὁ τεραστίων διαστάσεων δωρικὸς ναὸς τῆς Ὁμονοίας

ἔκφραση καὶ τέχνη: Ὁ Ναὸς τῆς Ὁμονοίας... Στὸν Ἀκράγαντα (Ἀγκριτζέντο), κτίστηκε τὸν 5ο αἰ. π.Χ. ὁ τεραστίων διαστάσεων δωρικὸς ναὸς τῆς Ὁμονοίας

GI's treat a wounded war dog, 1944.

GI's treat a wounded war dog, 1944.

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1941, ξεκινάει ἡ γερμανικὴ κατοχὴ στὴν Ἀθήνα.  Στὴ φωτογραφία βλέπουμε τὴν εἴσοδο τοῦ γερμανικοῦ στρατηγείου ποὺ στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς στεγαζόταν στὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία».  © Φωτογραφικό Ἀρχεῖο Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου.   April 27, 1941, German occupation in Athens. The entrance of the German headquarters, which during the occupation was housed in the hotel "Great Britain".  © Photographic Archive of the National Historical Museum, Greece.

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1941, ξεκινάει ἡ γερμανικὴ κατοχὴ στὴν Ἀθήνα. Στὴ φωτογραφία βλέπουμε τὴν εἴσοδο τοῦ γερμανικοῦ στρατηγείου ποὺ στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς στεγαζόταν στὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία». © Φωτογραφικό Ἀρχεῖο Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου. April 27, 1941, German occupation in Athens. The entrance of the German headquarters, which during the occupation was housed in the hotel "Great Britain". © Photographic Archive of the National Historical Museum, Greece.