Marian
Περισσότερες ιδέες από το Marian
El gato que está triste y azul...

El gato que está triste y azul...

"Rain, rain, go away..."

"Rain, rain, go away..."

Gin: Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng để tử tế nói một lời tạm biệt. Tiếc nuối cũng không thể trở về ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khắc ghi giây phút này, khắc ghi những năm tháng mà chúng ta cùng nhau đi qua...

Gin: Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng để tử tế nói một lời tạm biệt. Tiếc nuối cũng không thể trở về ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khắc ghi giây phút này, khắc ghi những năm tháng mà chúng ta cùng nhau đi qua...

Starry Pacific ocean seascape, Costa Rica ..... by Luis Figuer on 500px

Starry Pacific ocean seascape, Costa Rica ..... by Luis Figuer on 500px

In memory of Black Shadow

In memory of Black Shadow

I'm coming for you…hehe.. Gouzmi - Photography by Audrey Baschet. S)

I'm coming for you…hehe.. Gouzmi - Photography by Audrey Baschet. S)