Αγαπημένα παιδικά βιβλία...

Αγαπημένα παιδικά βιβλία...

A book tasting! great idea for a lesson. introduces students to new book by providing a "sample" of a few different books.

A book tasting! great idea for a lesson. introduces students to new book by providing a "sample" of a few different books.

BOOK -TASTING and TEXT-TASTING:  To run book-tasting or text-tasting events, you’ll need several books, short stories or articles and menu covers with task sheet inserts. Students 1) hunt for author’s craft techniques 2) get exposure to multi-genre texts, and 3) discuss why they think authors use specific formats to deliver information. Secure multiple pages with rubber bands to create handy reference booklets that students will use throughout the year. #strugglingreaders (available at TpT)

Book Tasting: A Scavenger Hunt Smorgasbord

BOOK -TASTING and TEXT-TASTING: To run book-tasting or text-tasting events, you’ll need several books, short stories or articles and menu covers with task sheet inserts. Students 1) hunt for author’s craft techniques 2) get exposure to multi-genre texts, and 3) discuss why they think authors use specific formats to deliver information. Secure multiple pages with rubber bands to create handy reference booklets that students will use throughout the year. #strugglingreaders (available at TpT)

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Εβδομάδα Φιλαναγνωσίας : Κι αν όλα έγιναν αλλιώς

Εβδομάδα Φιλαναγνωσίας : Κι αν όλα έγιναν αλλιώς

Ιδέες για δασκάλους: Ιστορίες πλάθουμε, παίζουμε και γράφουμε!

Ιδέες για δασκάλους: Ιστορίες πλάθουμε, παίζουμε και γράφουμε!

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

The 5-Finger Story Retell, an Easy and Effective Summary Tool

The 5-Finger Story Retell, an Easy and Effective Summary Tool

Στρατηγικές ανάγνωσης |

Στρατηγικές ανάγνωσης |

Pinterest
Αναζήτηση