Χρηστος Παπακωστας

Χρηστος Παπακωστας

Χρηστος Παπακωστας
More ideas from Χρηστος
Jet Pack by Aaron Puglisi

When is a Jet Pack not a jet pack? When it is the Tessel Jet Pack, but it is still one of the coolest backpacks you can find. Why is the Tessel back pack a Jet Pack?

Small bathroom....like tiles on shower floor and walls of shower...and floor @Brenda Franklin Helminen - check out these bathroom tiles

like tiles on shower floor and walls of shower.check out these bathroom tiles. I think it would be good in a small bath to use same floor & wall tile. This is a great example (though I won't be tiling shower)