ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Attract wildlife to your garden by hanging one of these 9 gorgeous bird feeder options, both for the DIYer and the lazy gardener.

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

The Thriftiness Miss: Easy Coffee Can Bird Feeders the girls will love painting these and watching for the birds. Place it near a window so kids can watch inside too.

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Great for Orange Bird Feeder: 1 orange; 4 pieces of string cut into lengths; bird seed ~ With a sharp knife, cut the orange in half and scoop out the flesh. Pierce 4 small holes on opposite sides, about from the top edge of each half .

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Garden Activities For Kids Love the little birdfeeder idea, cheap and entertaining!

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Milk Carton Feeder - 23 DIY Birdfeeders That Will Fill Your Garden With Birds

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Fun things to make with Egg Cartons. Great crafts, projects and tutorials for creatively upcycling old egg cartons.

Pinterest
Search