ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Attract wildlife to your garden by hanging one of these 9 gorgeous bird feeder options, both for the DIYer and the lazy gardener.

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Great for Orange Bird Feeder: 1 orange; 4 pieces of string cut into lengths; bird seed ~ With a sharp knife, cut the orange in half and scoop out the flesh. Pierce 4 small holes on opposite sides, about from the top edge of each half .

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Egg Carton Bird Feeders are a great way to recycle egg cartons while feeding the beautiful birds of the world. With minimal supplies, you can create an eco friendly way to invite little guests into the yard.

Pinterest
Search