Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) in Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) in Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Chef's Day in Thessaloniki's Town Hall. Cooking traditional Greek food and serving it with Feta Arvanitis.

On Sunday of October the Northern Greece Chef's Club did cook at the Town Hall of Thessaloniki to celebrate the Chef's Day. They did cook traditional dishes and offered them to hundreds of people that took part in that celebration in the Town Hall

Pinterest
Search