Κωνσταντίνος Χριστοφίλης

Κωνσταντίνος Χριστοφίλης

Κωνσταντίνος Χριστοφίλης
More ideas from Κωνσταντίνος
CONSUME by KarimFakhoury

This golden apple represents the race between Atalanta and Hippomenes. This race will decide whether they will get married or Hippomenes will die. Venus hands Hippomenes golden apples to distract Atalanta during the race and win. Made by: Karim Fakhoury

Love this sculpture!

Buy Bronze sculpture, 'Walking I' today. Shop unique, award-winning Artisan treasures by NOVICA, in association with National Geographic. Each original piece goes through a certification process to guarantee best value and premium quality.