Περισσότερες ιδέες από το Chryssi
Vue de Sfakia Ταχυδρομική κάρτα

Vue de Sfakia Ταχυδρομική κάρτα

Crete - La Mosquee des Derviches Ταχυδρομική κάρτα

Crete - La Mosquee des Derviches Ταχυδρομική κάρτα

La Canée - Rue Cum-Capu Ταχυδρομική κάρτα

La Canée - Rue Cum-Capu Ταχυδρομική κάρτα

Vue de Koum-Kapi - Halepa, prise à la fortesse de la Canée Ταχυδρομική κάρτα

Vue de Koum-Kapi - Halepa, prise à la fortesse de la Canée Ταχυδρομική κάρτα

Coum - Capou # Phalere# Ταχυδρομική κάρτα

Coum - Capou # Phalere# Ταχυδρομική κάρτα

La Phalère". Plage balnéaire de Coum - Capi à la Canée Ταχυδρομική

La Phalère". Plage balnéaire de Coum - Capi à la Canée Ταχυδρομική

La Phalère". Plage balnéaire de Coum - Capi à la Canée Ταχυδρομική κάρτα

La Phalère". Plage balnéaire de Coum - Capi à la Canée Ταχυδρομική κάρτα

Ο κατά την άλωσιν της Κρήτης υπό των Τούρκων εις τουρκικόν τέμενος μεταβληθείς και ήδη εις την λατρείαν του Χριστού επανελθών ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας (Χανίων). Επισκευαζόμενος.  Ταχυδρομική κάρτα

Ο κατά την άλωσιν της Κρήτης υπό των Τούρκων εις τουρκικόν τέμενος μεταβληθείς και ήδη εις την λατρείαν του Χριστού επανελθών ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας (Χανίων). Επισκευαζόμενος. Ταχυδρομική κάρτα

Canea - Moschea "Khunkiar" Ταχυδρομική κάρτα

Canea - Moschea "Khunkiar" Ταχυδρομική κάρτα

Pavillon à la Place de Splantzia de la Canée Ταχυδρομική κάρτα

Pavillon à la Place de Splantzia de la Canée Ταχυδρομική κάρτα