ΑΘΗΝΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1959. Set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

ΑΘΗΝΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1959. Set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Δελφοί 1959, Nick Dewolf

Δελφοί 1959, Nick Dewolf

Παρθενώνας 1959. athens, greece may 1959 porch of the caryatids erechtheion.                        set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Παρθενώνας 1959. athens, greece may 1959 porch of the caryatids erechtheion. set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Άποψη της Αθήνας από την Ακρόπολη. (1959) Nick Dewolf

Άποψη της Αθήνας από την Ακρόπολη. (1959) Nick Dewolf

Παρθενώνας 1959. athens, greece may 1959 porch of the caryatids erechtheion.                        set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Παρθενώνας 1959. athens, greece may 1959 porch of the caryatids erechtheion. set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

lamia, greece may 1959 donkey

lamia, greece may 1959 donkey set includes photographs of the delphi ruins; also shots of city life in lamia, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe.

lamia, greece may 1959  peasant with donkey φωτογραφία Nick Dewolf

lamia, greece may 1959 peasant with donkey φωτογραφία Nick Dewolf

Εθνικός κήπος (πρώην Βασιλικός) 1959 φωτογραφία Nick Dewolf

Εθνικός κήπος (πρώην Βασιλικός) 1959 φωτογραφία Nick Dewolf

Εθνικός κήπος (πρώην Βασιλικός) 1959 φωτογραφία Nick Dewolf

Εθνικός κήπος (πρώην Βασιλικός) 1959 φωτογραφία Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 the Parthenon (infrared film) set includes infrared photographs of landscapes in eastern switzerland, and the parthenon in athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 the Parthenon (infrared film) set includes infrared photographs of landscapes in eastern switzerland, and the parthenon in athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 maggie at the Acropolis set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis in athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 maggie at the Acropolis set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis in athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Central Greece May 1959 peasants originally labeled "to delphi", set includes photographs of people traveling through the mountains of central greece on the backs of donkeys. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Central Greece May 1959 peasants originally labeled "to delphi", set includes photographs of people traveling through the mountains of central greece on the backs of donkeys. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

delphi, greece may 1959 the athenian treasury set includes photographs of the delphi ruins; also shots of city life in lamia, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

delphi, greece may 1959 the athenian treasury set includes photographs of the delphi ruins; also shots of city life in lamia, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 the Parthenon set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Athens, Greece May 1959 the Parthenon set includes photographs of the ancient ruins of the acropolis, also views of the modern city of athens, greece. from nick and maggie's spring 1959 trip to europe. part of an archival project, featuring the photographs of Nick Dewolf

Pinterest
Search