Ό,τι δεν πάρει κάποιος σαν παιδί,σπάνια μπορεί να το δώσει σαν ενήλικας. ~ Pd James

Ό,τι δεν πάρει κάποιος σαν παιδί,σπάνια μπορεί να το δώσει σαν ενήλικας. ~ Pd James

“One day of focus gi inspiration positive words

Click the Pin for Awesome Topics on Law Of Attraction Abraham-Hicks Quote . abe better watch out, Im gonna start testing out his stuff one of these days!

Βρε αμα σε θέλει

My Grandma use to say to me :"If he wants you, he will make the sun rise from the west" !

Pinterest
Search