Περισσότερες ιδέες από το Chris K

France Reborn Statue on Bir-Hakeim Bridge - France Reborn Statue on Bir-Hakeim Bridge

-Αν θυμάμαι καλά... - Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία

Comments from blog : "The entrance hall at Harewood House, 1759, designed by Robert Adam. Photographer: Paul Barker The painted Hall chairs with their Neoclassic ornament are by Thomas Chippendale. The hall shows Adam's concern for classicism, with a unified interior of engaged columns, plaster reserves with flattened reliefs, and a running Greek Key frieze."-PB

18th century Marais mansion

neoclassicical interiors/images | NEOCLASSICAL | Interiors 18 Century

Andrew Skurman ~Greek Revival Architectural details