Μικρά μαθήματα γραφής - αρχή ιστορίας

Μικρά μαθήματα γραφής - αρχή ιστορίας

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Christmas Writing Prompts ~ Christmas Theme ~ Christmas Tree ~ Santa ~ Elf ~ Elves ~ Snowflake ~ Snowman ~ Winter ~ Reindeer ~ Rudolph ~ Sleigh ~ Gifts ~ Story Starters ~ Story Stones ~ Writing Prompts ~ Drawing Prompts ~ Preschool ~ Kindergarten ~ First Grade ~ 2nd Grade ~ 3rd Grade ~ Homeschool ~ Creativity ~ Sentence Starters ~ Creativity ~ Imagination ~ First Grade ~ Second Grade ~ Third Grade ~ Christmas www.crekid.com

Christmas Writing Prompts ~ Christmas Theme ~ Christmas Tree ~ Santa ~ Elf ~ Elves ~ Snowflake ~ Snowman ~ Winter ~ Reindeer ~ Rudolph ~ Sleigh ~ Gifts ~ Story Starters ~ Story Stones ~ Writing Prompts ~ Drawing Prompts ~ Preschool ~ Kindergarten ~ First Grade ~ 2nd Grade ~ 3rd Grade ~ Homeschool ~ Creativity ~ Sentence Starters ~ Creativity ~ Imagination ~ First Grade ~ Second Grade ~ Third Grade ~ Christmas www.crekid.com

Μια από τις αφίσες που περιλαμβάνεται στο πακέτο "Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;"

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Μια από τις αφίσες που περιλαμβάνεται στο πακέτο "Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;"

Αφίσα για τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Αφίσα για τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.pdf

περιγραφω αντικειμενα - Google Search

περιγραφω αντικειμενα - Google Search

Γλώσσα - Παραγωγή λόγου, Επιστολή http://www.thrania.com/#!afises-glossa-paragogi-logou/uplqk

Γλώσσα - Παραγωγή λόγου, Επιστολή http://www.thrania.com/#!afises-glossa-paragogi-logou/uplqk

Περιγραφη τοπου  παραγωγή λόγου

Περιγραφη τοπου

Περιγραφη τοπου παραγωγή λόγου

Πώς περιγράφουμε ένα αντικείμενο

Πώς περιγράφουμε ένα αντικείμενο

Pinterest
Αναζήτηση