Περισσότερες ιδέες από το anna
Ιδέες για δασκάλους:Έτοιμο πρόγραμμα μαθημάτων για εκτύπωση

Ιδέες για δασκάλους:Έτοιμο πρόγραμμα μαθημάτων για εκτύπωση

Ιδέες για δασκάλους:Έτοιμο πρόγραμμα μαθημάτων για εκτύπωση

Ιδέες για δασκάλους:Έτοιμο πρόγραμμα μαθημάτων για εκτύπωση

En blanco y negro

En blanco y negro

Created for elementary age students, this is 4 pages of addition and subtraction problems set up in a grid with boxes for "regrouping"/"carrying"/"borrowing." The grid format helps students keep their columns lined up, and the boxes will aid them in remembering to "carry" or "borrow" tens.

Created for elementary age students, this is 4 pages of addition and subtraction problems set up in a grid with boxes for "regrouping"/"carrying"/"borrowing." The grid format helps students keep their columns lined up, and the boxes will aid them in remembering to "carry" or "borrow" tens.

Freebie in the Preview! Double Digit Addition and Subrtraction Printables~ WITH regrouping! YAY!

Freebie in the Preview! Double Digit Addition and Subrtraction Printables~ WITH regrouping! YAY!

α4-χαρτι-σελίδα-γραφης-γραμμες-αποσταση-1-εκατοστο

α4-χαρτι-σελίδα-γραφης-γραμμες-αποσταση-1-εκατοστο