Xristoforos Deres
Xristoforos Deres
Xristoforos Deres

Xristoforos Deres

Εφτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις 1. Πλούτο χωρίς μόχθο 2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα 3. Εμπόριο χωρίς ήθος 4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα 5. Επιστή