Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The inner world of Mastic Villages | Yatzer

The inner world of Mastic Villages

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Inner World | STRATIS VOGIATZIS photographer

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Mastihohoria (Mastic Villages, Greek island of Chios) photographs by Stratis Vogiatzis

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

Εσωτερικός Κόσμος | Caravan Project

The Inner World concerns inner spaces to the island of Chios that Stratis photographed for almost three years.The project ended up in a book with the title "Inner World, Mastic Villages.

Pinterest
Search