Το πακέτο περιλαμβάνει 4 καρτέλες με τον κανόνα των επιθέτων σε -ινός, -ιμός, -ικός και τις εξαιρέσεις τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει 4 καρτέλες με τον κανόνα των επιθέτων σε -ινός, -ιμός, -ικός και τις εξαιρέσεις τους.

Picture

Picture

H μικρή Κουκουβάγια

H μικρή Κουκουβάγια

που λες, είδα... 5

που λες, είδα... 5

Dyslexia at home: Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Dyslexia at home: Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Γλώσσα - Γραμματική: ''Κλίση ουδετέρων ουσιαστικών''

Γλώσσα - Γραμματική: ''Κλίση ουδετέρων ουσιαστικών''

Τα ρήματα ΕΙΜΑΙ & ΕΧΩ στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Τα ρήματα ΕΙΜΑΙ & ΕΧΩ στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Γλώσσα - Γραμματική: ''Ορθογραφία ρημάτων''

Γλώσσα - Γραμματική: ''Ορθογραφία ρημάτων''

Γραμματική - Α΄ τάξη

Γραμματική - Α΄ τάξη

Pinterest
Αναζήτηση