Κτημα ΔΕΚΑ

Κτημα ΔΕΚΑ

Λεωφόρος Ειρήνης (Νάτο) Θέση Γκορυτσά Ασπρόπυργος / Αίθουσες εκδηλώσεων και Catering
Κτημα ΔΕΚΑ