γραπτός λόγος

98 Pin15 Ακόλουθοι
FREE! The Writing Process  These writing process printables can be used as an anchor chart or clip chart in your classroom. Perfect for teaching the stages of the writing process!

The Writing Process {ideas & a freebie!)

FREE! The Writing Process These writing process printables can be used as an anchor chart or clip chart in your classroom. Perfect for teaching the stages of the writing process!

This is a great poster to have in the classroom, to remind students of the writing process, and it could also double as a clip chart, and track where the students are during the writing process.

This is a great poster to have in the classroom, to remind students of the writing process, and it could also double as a clip chart, and track where the students are during the writing process.

30 Awesome Anchor Charts to Spice Up Your Classroom – Bored Teachers

30 Awesome Anchor Charts to Spice Up Your Classroom

30 Awesome Anchor Charts to Spice Up Your Classroom – Bored Teachers

Runde's Room: Differentiation in Writing - Goal-Setting Clip Chart Maybe we can make a list of things that kids need to work on for the first goal???

Differentiation in Writing - Goal-Setting Clip Chart

Runde's Room: Differentiation in Writing - Goal-Setting Clip Chart Maybe we can make a list of things that kids need to work on for the first goal???

Αφίσα για τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Αφίσα για τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

Summary (Πώς γράφω μια καλή περίληψη)

Summary (Πώς γράφω μια καλή περίληψη)

Σχεδιάγραμμα για το σχεδιασμό της παραγράφου.

Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)

Σχεδιάγραμμα για το σχεδιασμό της παραγράφου.

Γλώσσα - Παραγωγή λόγου: ''Φτιάχνοντας μια αφίσα''

Γλώσσα - Παραγωγή λόγου: ''Φτιάχνοντας μια αφίσα''

This second-grade writing-goals chart sets goals around important writing skills for younger students: punctuation, spelling and vocabulary. Older students can set goals around writing complex sentences, revising for tone, using a thesaurus to find just the right word or crafting clear multi-sentence paragraphs.

25 Awesome Anchor Charts For Teaching Writing

This second-grade writing-goals chart sets goals around important writing skills for younger students: punctuation, spelling and vocabulary. Older students can set goals around writing complex sentences, revising for tone, using a thesaurus to find just the right word or crafting clear multi-sentence paragraphs.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.pdf

Pinterest
Αναζήτηση