.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

!!

Funny Quotes, Life Quotes, Words Quotes, Unique Quotes, Menu, Perfect Word, Nice Photos, True Words, Motivation Inspiration

Unique Quotes, Advice Quotes, Perfect Word, Menu, Prayer, Wise Words, Truths, Wisdom, Thoughts

!

Advice Quotes, Words Quotes, Wise Words, Mother Quotes, Thoughts, Sayings, Greek Quotes, Word Sentences, Word Of Wisdom

Advice Quotes, True Words, Truths, Wisdom, Thoughts, My Children, Shut Up Quotes, True Sayings, Ideas

Feeling Quotes, Favorite Quotes, Special Quotes, Life Quotes, Language Quotes, Sisters, Inspirational Quotes, Menu, Perfect Word

Pinterest
Search