Σχήματα

127 Pins
 7mo
Collection by
an origami box with four sections cut out and labeled to make it look like a castle
PATRONES DE DADOS PARA JUGAR
a man standing in front of a projector screen with different colored images on it
Γνωριμία με τα είδη των γραμμών
there are many pictures on the wall with words written in them and an image of a woman
Bütünleştirici etkinliğimiz
there are some crafting supplies on the table with pens and markers in front of them
an open book with different shapes and sizes on the cover, surrounded by magnets
someone is cutting out the letters from paper with scissors and glue to make an art project
two pictures with different shapes and numbers on them, one is made out of cardboard
children are sitting at a table and playing with letters on the black felted placemats
Şekiller etwinning-shapes
an image of a painting with different colors and shapes
ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
an abstract painting with circles and dots on a blue green red yellow and white background
ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
an image of a blue house with trees in the foreground and words describing it
ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
the worksheet for an art project with pictures and words on it, including two different
Kindergarten Stories: Φύλλα εργασίας για το Παραλληλόγραμμο & Παραλληλεπίπεδο σχήμα.