Να προχωράς μπροστά..www.SELLaBIZ.gr ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BUSINESS FOR SALE FREE OF CHARGE PUBLICATION

Να προχωράς μπροστά..www.SELLaBIZ.gr ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BUSINESS FOR SALE FREE OF CHARGE PUBLICATION

You can go if you think you don't like me, but, don't forget that as many times i thought i don't liked you , i hold you in my arms and was pasient ...

You can go if you think you don't like me, but, don't forget that as many times i thought i don't liked you , i hold you in my arms and was pasient .

Some people think whatever they do to you, you will always be there for them ... They think !!

Some people think whatever they do to you, you will always be there for them . They think !

Ελαττωματική για σενα...

defective, faulty, deficient, imperfect for you, special for others

Affirmation, Laughing, Smile, Greek Phrases, Philosophy Quotes, Positivity, Words, Smiling Faces, Optimism

Makeup Quotes, Wise Words, Photos, Messages, Life, Pictures, Message Passing, Word Of Wisdom, Text Posts

Pinterest
Search