Μετατροπές μονάδων μήκους

Μετατροπές μονάδων μήκους

Γεωμετικά σχήματα και στερεά

Γεωμετικά σχήματα και στερεά

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Όλα για την τάξη μου: Δεκαδικοί αριθμοί - Παιχνίδια

Όλα για την τάξη μου: Δεκαδικοί αριθμοί - Παιχνίδια

Decimals: Decimal cards for easy learning. A great resource.Decimals Cards: Fractions Cards: Percentages all in 1.Decimals, Fractions and Percentages Cards all in 1.139 mini cards - 1 fraction, decimal, or percentage per card - 16 cards per A4 sheet - Suitable to print and laminate in black or white. - Suitable to print the shapes in color/ colour (We also have a color version to download)This resource is for year level 3 - 5 learners and anyone else wishing to revise or learn to compar...

Decimals: Decimal cards for easy learning. A great resource.Decimals Cards: Fractions Cards: Percentages all in 1.Decimals, Fractions and Percentages Cards all in 1.139 mini cards - 1 fraction, decimal, or percentage per card - 16 cards per A4 sheet - Suitable to print and laminate in black or white. - Suitable to print the shapes in color/ colour (We also have a color version to download)This resource is for year level 3 - 5 learners and anyone else wishing to revise or learn to compar...

Affiche pour mieux comprendre les décimales, les fractions et les pourcentages.

Fractions Decimals Percents

Affiche pour mieux comprendre les décimales, les fractions et les pourcentages.

Picture

Picture

Αντιστοιχία ψηφιακής και αναλογικής ώρας - Ήρθε η ώρα!

Αντιστοιχία ψηφιακής και αναλογικής ώρας - Ήρθε η ώρα!

Προτεραιότητα πράξεων

Προτεραιότητα πράξεων

Φτιάχνω ομώνυμα κλάσματα

Φτιάχνω ομώνυμα κλάσματα

Pinterest
Αναζήτηση