ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ
More ideas from ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Νικόλαος Κων. Γαλάτουλας Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Χίου   Ενέργεια επιδόσεων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, αυθημερόν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου, η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που μου έχει ανατεθεί με νόμο. | Νικόλαος Κων. Γαλάτουλας | -Δικαστικοί Επιμελητές | 6943939327 | nikgalas@gmail.com

Νικόλαος Κων. Γαλάτουλας Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Χίου Ενέργεια επιδόσεων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, αυθημερόν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου, η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που μου έχει ανατεθεί με νόμο. | Νικόλαος Κων. Γαλάτουλας | -Δικαστικοί Επιμελητές | 6943939327 | nikgalas@gmail.com