Δήμητρα Φυρίου

Δήμητρα Φυρίου

Δήμητρα Φυρίου
More ideas from Δήμητρα
Home - Palefroi

Palefroi is Damien Tran and Marion Jdanoff, two french artists currently based in Berlin. Their artistic practice is entangled with silkscreen and has many forms: artists' books, zines, installations, posters and art prints.