Περισσότερες ιδέες από το δήμητρα
X2 River Kwai, Nong Ya, 2014

X2 River Kwai, Nong Ya, 2014

OSB platen kennen we allemaal wel. Het is een materiaal met een heel herkenbare look en het wordt vaak gebruikt voor constructies in de bouw. Bijvoorb

OSB platen kennen we allemaal wel. Het is een materiaal met een heel herkenbare look en het wordt vaak gebruikt voor constructies in de bouw. Bijvoorb

mineraux2.jpg, fév 2012

mineraux2.jpg, fév 2012

kaziaburayhan:  Error: could not open file “classical ideals.jpeg”, Digital Manipulation, 2013

kaziaburayhan: Error: could not open file “classical ideals.jpeg”, Digital Manipulation, 2013

Eating Textures

Eating Textures

75aec6e56df988984bf2c58e30f28f21.jpg (509×703)

75aec6e56df988984bf2c58e30f28f21.jpg (509×703)

Future/glitch

Future/glitch

Vaporwave- distopia, parodia del mundo de consumo- Glitch, cyberpunk, estetica de masa anios 90'

Vaporwave- distopia, parodia del mundo de consumo- Glitch, cyberpunk, estetica de masa anios 90'

"Where do my people live now? Little cells in cities of industry that you might call apartments. No longer are we free to explore our gifts. No longer can we see the world. We are enslaved in your factories, working from dawn to dusk. We are struggling to survive, kept from thriving as our people once did in the favor of the gods. Now we know no god but the Miervalstian will."

"Where do my people live now? Little cells in cities of industry that you might call apartments. No longer are we free to explore our gifts. No longer can we see the world. We are enslaved in your factories, working from dawn to dusk. We are struggling to survive, kept from thriving as our people once did in the favor of the gods. Now we know no god but the Miervalstian will."

Collage by Jiyen Lee  Digital collage depicting people going up and down stairs at different times. The people seem to exist in a space where there is no beginning or end.

Collage by Jiyen Lee Digital collage depicting people going up and down stairs at different times. The people seem to exist in a space where there is no beginning or end.