Αφιερωμένο στην Έλενα Μπασματζίδη, το Μανώλη Σουριαδάκι, τον Διονύση Σκαλτσά, τον Ανδρέα Παντελάκη, το Νίκο Γιαννακόπουλο και όλη την βρωμοπαρέα της Κριεζώτου 6 μέχρι το 2008.

Αφιερωμένο στην Έλενα Μπασματζίδη, το Μανώλη Σουριαδάκι, τον Διονύση Σκαλτσά, τον Ανδρέα Παντελάκη, το Νίκο Γιαννακόπουλο και όλη την βρωμοπαρέα της Κριεζώτου 6 μέχρι το 2008.

Αρχαίοι φιλόσοφοι

Before you heal someone, as them if they are willing to leave behind everything that makes them sick.

Greek quote

don't make promises when you are happy . don't say a word when you are angry and make up your mind when you are sad !

Lyric Quotes, Poetry Quotes, Life Motto, True Words, Deep Thoughts, Affirmation, Mottos, Spirituality, Heart

Life Code, Apc, Quote Pictures, Wise Words, Psychology, Poetry, Relationships, Word Of Wisdom, Psicologia

Pinterest
Search