Δήμητρα Κωνσταντάρα

Δήμητρα Κωνσταντάρα

Περισσότερες ιδέες από το Δήμητρα

WEBSTA @ tatuagemdetracofino - Artista

Tatuages de Familia vemos uno en la mano de la mujer significando dos pajaritos en una rama y en el otro los pajaritos sueltos significando compañia y familia

Love family-Smaller,on a finger, Water color mark behind each bird. Different color for each one.

My sister and I want this tattoo :)

39 Best Friend Tattoos You'll Be Dying to Have ...

Little wrist tattoo of a butterfly on Nikki.

Blue butterfly tattoo on the right wrist. Tattoo artist: Doy

Incredible butterfly tattoo by tattooist_flower.