ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
More ideas from ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
A missing tooth, if not replaced at earliest, may cause problems to the adjacent teeth..

Did you know that teeth are actually loving and caring? When one goes missing, they move closer to fill that void. Keep your teeth happy & fill that gap with a dental implant. Call our office for more information!

That numb feeling! jejeje Dental Implants NYC 274 Madison Avenue Suite 202 NY, NY 10016 Call now 646-918-6708

Not me, it's the only reason I agree to have dental work done. I tell them, I don't want to feel my entire head or the drool running down my face before any dental stuff happens.