Ο χρήστης x δεν έχει δημιουργήσει ακόμη κανέναν πίνακα