Τραπεζάκι από παλιά παρκέτα

Τραπεζάκι από παλιά παρκέτα

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Ανακατασκευή για παλιό τραπεζάκι

Παλιό σκαμπώ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε Τραπεζάκι

Παλιό σκαμπώ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε Τραπεζάκι

Παλιό σκαμπώ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε Τραπεζάκι

Παλιό σκαμπώ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε Τραπεζάκι

Κατεστραμένο τραπέζι, μαζεμένο απο τον δρόμο. Μετά το τρίψιμο περάστηκε με teak oil

Κατεστραμένο τραπέζι, μαζεμένο απο τον δρόμο. Μετά το τρίψιμο περάστηκε με teak oil

Pinterest
Search