Κωνσταντίνος Σκαφτούρας

Κωνσταντίνος Σκαφτούρας

Κωνσταντίνος Σκαφτούρας
More ideas from Κωνσταντίνος
BMW M3 on Apex ARC-8 Wheels - Rides & Styling

I'm trying to decide what to go with and so far I don't like any of the wheels im seeing on an alpine sedan. Like I absolutely hate every single rim i've seen.

Black Cars, Bmw 318, Exotic Cars, Audi, Classic Cars, Alter, Muscle, Vehicles, Trucks, Wheels, Cars, Old Cars, Vintage Classic Cars, Track, Muscles, Truck, Classic Trucks