Diode Electronics

Diode Electronics

www.diode.gr
Κατασκευή ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών έργων, δικτύων χαλκού και οπτικών ινών, συστημάτων ασφαλείας και πυρανίχνευσης, CATV και CCTV.
Diode Electronics