monastic life.. Great Lavra Monastery, Mount Athos, Greece | by Liviu Dumitru

Great Lavra Monastery, Mount Athos, Greece by Liviu Dumitru

La Femme Fatale - Ira Tsantekidou (Greek Artist)

Au Dejeuner by Ira Tsantekidou. Oil on Canvas (Serie La Femme Fatale).

Nikos Kazantzakis and Romanian writer Panait Istrati, under the Acropolis (1928)

Greece Nikos Kazantzakis and Romanian writer Panait Istrati, under the Acropolis

Pinterest
Search