DNGounis
DNGounis
DNGounis

DNGounis

Το τεχνικό γραφείο μελετών Δημήτρη και Νίκου Γούνη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και από το 1963 αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές κτιρίων.

Περισσότερες ιδέες από το DNGounis