Βιβλιαράκι για τα ζώα της Αρκτικής με απλές προτάσεις  https://www.teacherspayteachers.com/Product/--2957361 ή  http://nipiagogeioneapolis.blogspot.gr/2017/01/blog-post_12.html

Βιβλιαράκι για τα ζώα της Αρκτικής με απλές προτάσεις https://www.teacherspayteachers.com/Product/--2957361 ή http://nipiagogeioneapolis.blogspot.gr/2017/01/blog-post_12.html

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟ

Καρτεσ για συλλαβισμο

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟ

TEN FRAME POSTERS (0-10) Ten Frame Posters with kids (0-10)  The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to 10. You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background.

Ten frame posters (0-10)

TEN FRAME POSTERS Ten Frame Posters with kids The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background.

TEN FRAME POSTERS (0-10)

Ten frame posters (0-10)

TEN FRAME POSTERS Ten Frame Posters with kids The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background.

Kindergarten Emergent Reader Book about ancient greek mythology It includes 4 versions (colored, black & white, with questions & answers, with simple sentences). The ancient greek characters are: Hercules Achilles Odysseus Orpheus Perseus Icarus Pegasus Arachne Pandora Persephone Greek Soldier

Ancient greeks who do you see?

Kindergarten Emergent Reader Book about ancient greek mythology It includes 4 versions (colored, black & white, with questions & answers, with simple sentences). The ancient greek characters are: Hercules Achilles Odysseus Orpheus Perseus Icarus Pegasus Arachne Pandora Persephone Greek Soldier

The file contains 26 colored and 26 b/w posters about ancient greek gods and heroes. Their names are written both in English and Greek.Your students can read the names in English and Greek and compare them.You will download posters about:-Zeus-Hera-Ares-Aphrodite-Demeter -Apollo-Artemis-Athena-Dionysus-Poseidon-Hestia-Hades-Hephaestus-Hermes-Arachne-Perseus-Medusa-Midas-Pandora-Pegasus-Persephone-Hercules-Icarus-Achilles-Odysseus-Orpheus-PerseusHappy teaching!!!

Greek Mythology Posters in English and Greek

The file contains 26 colored and 26 b/w posters about ancient greek gods and heroes. Their names are written both in English and Greek.Your students can read the names in English and Greek and compare them.You will download posters about:-Zeus-Hera-Ares-Aphrodite-Demeter -Apollo-Artemis-Athena-Dionysus-Poseidon-Hestia-Hades-Hephaestus-Hermes-Arachne-Perseus-Medusa-Midas-Pandora-Pegasus-Persephone-Hercules-Icarus-Achilles-Odysseus-Orpheus-PerseusHappy teaching!!!

TEN FRAME POSTERS WITH APPLES (0-20)

Ten frame posters with apples (0-20)

Ten Frames, Apples, Kindergarten, Kinder Garden, Kindergartens, Preschool, Apple, Kindergarten Center Signs, Kid Garden

TEN FRAME POSTERS WITH APPLES (0-20)

Ten frame posters with apples (0-20)

Ten Frames, Apples, Kindergarten, Kinder Garden, Kindergartens, Preschool, Apple, Kindergarten Center Signs, Kid Garden

TEN FRAME POSTERS WITH APPLES (0-20)

Ten frame posters with apples (0-20)

TEN FRAME POSTERS WITH APPLES (0-20)

Ten frame posters with apples (0-20)

Ten Frames, Apples, Kindergarten, Kinder Garden, Kindergartens, Preschool, Apple, Kindergarten Center Signs, Kid Garden

TEN FRAME POSTERS (0-10)

Ten frame posters (0-10)

Ten Frames, Kindergarten, Kinder Garden, Kindergartens, Preschool, Kindergarten Center Signs, Kid Garden

TEN FRAME POSTERS (0-10) Ten Frame Posters with kids (0-10)  The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to 10. You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background. Be sure to check out the preview file. Thank you!

Ten frame posters (0-10)

TEN FRAME POSTERS (0-10) Ten Frame Posters with kids (0-10) The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to 10. You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background. Be sure to check out the preview file. Thank you!

TEN FRAME POSTERS (0-10) Ten Frame Posters with kids (0-10)  The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to 10. You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background. Be sure to check out the preview file. Thank you!

Ten frame posters (0-10)

TEN FRAME POSTERS (0-10) Ten Frame Posters with kids (0-10) The file includes 11 ten frame posters with kids for numbers 0 to 10. You will find each poster in five versions: colored, blackline, with blue, purple and black background. Be sure to check out the preview file. Thank you!

Color Posters with animals- White center

Color Posters with animals- White center

Color Posters with animals- White center

Color Posters with animals- White center

Color Posters, Kindergarten, Kinder Garden, Kindergartens, Preschool, Kindergarten Center Signs, Kid Garden

Pinterest
Search