Συγγραφή

πίνακας αναφοράς κλίση ρημάτων

πίνακας αναφοράς κλίση ρημάτων

Welcome to Dover Publications:

Welcome to Dover Publications:

Welcome to Dover Publications Word Play! Write Your Own Crazy Comics #1

Welcome to Dover Publications Word Play! Write Your Own Crazy Comics #1

ΖΑΡΙΑ DOWNLOAD

ΖΑΡΙΑ DOWNLOAD

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Subject + Verb Loaded Worksheets: Set 2 - also good for pronoun task.

Subject + Verb Loaded Worksheets: Set 2 - also good for pronoun task.

Hamburger Paragraph Template

Hamburger Paragraph Template

Sandwich Paragraph Writing - Great for teaching 5-Paragraph essays, each piece of the sandwich represents a different part of the essay or story. Superb 3-5 idea!!

Sandwich Paragraph Writing - Great for teaching 5-Paragraph essays, each piece of the sandwich represents a different part of the essay or story. Superb 3-5 idea!!

Pinterest
Αναζήτηση