Περισσότερες ιδέες από το Elena
18671346_113642012552999_636378255919181825_o.jpg (975×976)

18671346_113642012552999_636378255919181825_o.jpg (975×976)

18671346_113642012552999_636378255919181825_o.jpg (975×976)

18671346_113642012552999_636378255919181825_o.jpg (975×976)

Acolo sus - sus, sus, sus, la munte sus, la Vidra de Sus - acasă la Avram Iancu, Craişorul Munţilor, este, după părerea mea, unul dintre cele mai frumoase

Acolo sus - sus, sus, sus, la munte sus, la Vidra de Sus - acasă la Avram Iancu, Craişorul Munţilor, este, după părerea mea, unul dintre cele mai frumoase

Image result for Ataxia – One of Many Causes of Falling

Image result for Ataxia – One of Many Causes of Falling

"Bead Buddy" Sydney Yocum asked us to edit a photo for her including a quote about what it is like to be in her world, the world of Ataxia. Sydney has shared with us a wonderful page that helps others by being a voice for their struggles. We came up with this photo. We hope it makes you more aware of what it is like for Sydney to have Ataxia.

"Bead Buddy" Sydney Yocum asked us to edit a photo for her including a quote about what it is like to be in her world, the world of Ataxia. Sydney has shared with us a wonderful page that helps others by being a voice for their struggles. We came up with this photo. We hope it makes you more aware of what it is like for Sydney to have Ataxia.

Cerebellar ataxia indicates ataxia due to dysfunction of the cerebellum. This is caused by lesions in the cerebellum or in the parts of the brain that connect to it. This causes a variety of elementary neurological deficits. How and where these abnormalities manifest depend on which cerebellar structures has lesions.cerebellar ataxia can result in: ● Gait ataxia - Uncoordinated walking ● Nystagmus - Jittery eye movements ● Hypotonia - Inability to maintain a steady posture ●…

Cerebellar ataxia indicates ataxia due to dysfunction of the cerebellum. This is caused by lesions in the cerebellum or in the parts of the brain that connect to it. This causes a variety of elementary neurological deficits. How and where these abnormalities manifest depend on which cerebellar structures has lesions.cerebellar ataxia can result in: ● Gait ataxia - Uncoordinated walking ● Nystagmus - Jittery eye movements ● Hypotonia - Inability to maintain a steady posture ●…

Nystagmus Awareness poster

Nystagmus Awareness poster