ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Περισσότερες ιδέες από το ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
#HowTo Lose Love Handles

#HowTo Lose Love Handles

Grafolio 이미지 뷰어입니다.

Grafolio 이미지 뷰어입니다.

Creator's Playground: Grafolio

Creator's Playground: Grafolio

Grafolio 이미지 뷰어입니다.

Grafolio 이미지 뷰어입니다.

Aeppol | Let's Go On Vacation

Aeppol | Let's Go On Vacation

할일 없는 마녀 아가씨의 우울한 할로윈 데이 On a gloomy Halloween, there was a lonely witch girl.

할일 없는 마녀 아가씨의 우울한 할로윈 데이 On a gloomy Halloween, there was a lonely witch girl.

목도리 다람쥐가 열심히 모은 도토리를 위한 저장소를 만들어 주어요. I made a repository for the chipmunk, who has diligently gathered acorns.

목도리 다람쥐가 열심히 모은 도토리를 위한 저장소를 만들어 주어요. I made a repository for the chipmunk, who has diligently gathered acorns.

'오늘 하루 어땠나요?' 밝은 눈으로 물어보는 노을에게 '오늘은 참 보람찬 하루였어요! 게으름 피우지 않고 충실한 하루를 보냈어요.' 라고 답하기 부끄러워 침묵으로 응대하자 슬그머니 고개 너머로 사라지고 마는 그 모습. 가만히 창가에 앉아, 지는 노을을 바라보고 있노라면 괜스레 마음 한편이 시큰해지기도 합니다.

'오늘 하루 어땠나요?' 밝은 눈으로 물어보는 노을에게 '오늘은 참 보람찬 하루였어요! 게으름 피우지 않고 충실한 하루를 보냈어요.' 라고 답하기 부끄러워 침묵으로 응대하자 슬그머니 고개 너머로 사라지고 마는 그 모습. 가만히 창가에 앉아, 지는 노을을 바라보고 있노라면 괜스레 마음 한편이 시큰해지기도 합니다.

Aeppol | Imaginary Tree

Aeppol | Imaginary Tree