Πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 1971

Πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 1971

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1872

Γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1872

Πέθανε 1 Ιουνίου 2008

Πέθανε 1 Ιουνίου 2008

Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945

Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1946

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1946

Ο Leonardo da Vinci πέθανε στις 2 Μαΐου 1519.

Ο Leonardo da Vinci πέθανε στις 2 Μαΐου 1519.

O Wim Wenders γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1945.

O Wim Wenders γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1945.

Ο Benjamin Franklin πέθανε στις 17 Απριλίου 1790.

Ο Benjamin Franklin πέθανε στις 17 Απριλίου 1790.

Πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 1993

Πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 1993

Pinterest
Αναζήτηση