Γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1872

Γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1872

Πέθανε 1 Ιουνίου 2008

Πέθανε 1 Ιουνίου 2008

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1784

Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1784

Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1973

Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1973

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1946

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1946

Πέθανε στις 10 Σεπτεμβρίου 2007

Πέθανε στις 10 Σεπτεμβρίου 2007

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1844

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1844

Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1857

Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1857

Πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 1971

Πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 1971

Pinterest
Αναζήτηση