Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1907

Ο Leonardo da Vinci πέθανε στις 2 Μαΐου 1519.

May 1519 - Leonardo da Vinci an Italian polymath, painter, and sculptor dies at the age of 67

O Wim Wenders γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1945.

O Wim Wenders γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1945.

Πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 1993

Use these incredible 25 Timeless Audrey Hepburn Style Tips to give you that Audrey Edge! If you don't know by now, Audrey is a style icon!

Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1857

Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1857

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1802

To learn to read is to light a fire - Victor Hugo Powerful words, an informed society is a great one. Reading is the first step in changing the world.

Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1784

Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1784

Pinterest
Search