Ευσταθία Αργυροπούλου

Ευσταθία Αργυροπούλου

Ευσταθία Αργυροπούλου
More ideas from Ευσταθία
Υπάρχουν 4 σημαντικές συζητήσεις που πρέπει να κάνετε με το παιδί όσο είναι ακόμα μικρό, προκειμένου να του μάθετε να προσέχει όταν δεν βρίσκεται κοντά σας.

Setting limits is super important! Children thrive when we hold high expectations and set limits for them.

Fiche Maternelle Maths GS Reproduction sur un quadrillage, pour entraîner la capacité de l'enfant à observer, puis reproduire une forme sur un quadrillage.

Fiche Maternelle Maths GS Reproduction sur un quadrillage, pour entraîner la capacité de l'enfant à observer, puis reproduire une forme sur un quadrillage.