Αγιοι

Αγ.Ιωάννη Προδρόμος & Βαπτιστης _ January 7

Αγ.Ιωάννη Προδρόμος & Βαπτιστης _ January 7

Zechariah and son, John the Baptist, from Holy Cross Monastery, Jerusalem (National Parliamentary Library of Georgia)

Zechariah and son, John the Baptist, from Holy Cross Monastery, Jerusalem (National Parliamentary Library of Georgia)

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Φωτογραφία

Pinterest
Αναζήτηση