Χρηστος Βλαχος

Χρηστος Βλαχος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΟΔΗΓΟΣ Γ/Ε/Β/Α ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ
Χρηστος Βλαχος