Περισσότερες ιδέες από το e-fresh.gr
Καρότα mini Καθαρισμένα Φρεσκούλης (200 g)

Καρότα mini Καθαρισμένα Φρεσκούλης (200 g)

Φρουτοσαλάτα Ανανάς Φρεσκούλης (220 g)

Φρουτοσαλάτα Ανανάς Φρεσκούλης (220 g)

Easter-food idea-Bunny Ear Cupcakes Ideas para comida de Pascuas - Easter food ideas. We ♥ it PanamaFoodies.com

Easter-food idea-Bunny Ear Cupcakes Ideas para comida de Pascuas - Easter food ideas. We ♥ it PanamaFoodies.com

Plastic-Free Easter Basket

Plastic-Free Easter Basket

Versteckter Hase

Versteckter Hase

14 Darling Easter Bunny DIY's

14 Darling Easter Bunny DIY's

I do like fun little ideas - that are quick to implement and make every day "things" fun and special for the kids. Here is yet another one such idea - a cute little Easter Bunny Printable - use it…

I do like fun little ideas - that are quick to implement and make every day "things" fun and special for the kids. Here is yet another one such idea - a cute little Easter Bunny Printable - use it…

Planning for Easter already? Learn how to decorate eggs using natural homemade dyes

Planning for Easter already? Learn how to decorate eggs using natural homemade dyes

Make beautiful stenciled Easter eggs using plants from your garden and natural dyes made from cabbage, beets, onion skins, ground coffee and turmeric.

Make beautiful stenciled Easter eggs using plants from your garden and natural dyes made from cabbage, beets, onion skins, ground coffee and turmeric.

This method works and it looks so incredibly good. I'm using coffee grounds to give my egg a deep brown color :3 cutest thing ever

This method works and it looks so incredibly good. I'm using coffee grounds to give my egg a deep brown color :3 cutest thing ever