Περισσότερες ιδέες από το EGliki
FREE 5 self check reminders for handwriting bookmarks

FREE 5 self check reminders for handwriting bookmarks

You know how much we rave about whole body movement through free play but, we also understand that there is definitely the time and place for a device.  Here are some of the the best apps for kids that we use to promote fine motor and visual motor skills and more!

You know how much we rave about whole body movement through free play but, we also understand that there is definitely the time and place for a device. Here are some of the the best apps for kids that we use to promote fine motor and visual motor skills and more!

Ιδέες για δασκάλους:Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους:Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Printable ADHD Checklist

Printable ADHD Checklist

comparing fractions

comparing fractions

2nd math fractions

2nd math fractions

Fraction Addition Worksheets

Fraction Addition Worksheets

Ultimate Guide to Sensory Toys and Products for Kids | The Sensory Spectrum

Ultimate Guide to Sensory Toys and Products for Kids | The Sensory Spectrum

10 Tips to Help Children with Dysgraphia  http://helpforstrugglingreaders.blogspot.com/2016/11/10-tips-to-help-children-with-dysgraphia.html

10 Tips to Help Children with Dysgraphia http://helpforstrugglingreaders.blogspot.com/2016/11/10-tips-to-help-children-with-dysgraphia.html

Η πλοκή της αφήγησης -φύλλο εργασίας για τους μαθητές

Η πλοκή της αφήγησης -φύλλο εργασίας για τους μαθητές