Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Πετρόμπεης. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης. Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Petrobeis Mavromichalis. Oil on canvas. National Gallery collection.

Oil on canvas by Vryzakis Theodoros - National Gallery collection.

Vryzakis-Stratopedo Karaiskaiki - Georgios Karaiskakis - Wikipedia, the free…

"The camp of Georgios Karaiskakis" by Theodoros Vryzakis oil on canvas

Βρυζάκης Θεόδωρος – Vryzakis Theodoros [1814-1878] | paletaart – Χρώμα & Φώς

Βρυζάκης Θεόδωρος – Vryzakis Theodoros [1814-1878]

Βρυζάκης Θεόδωρος – Vryzakis Theodoros [1814-1878] | paletaart – Χρώμα & Φώς

O Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης/ The Bishop of Old Patras Germanos Blesses the Flag of Revolution. Θεόδωρος Βρυζάκης/ Theodoros Vryzakis (1814–1878)

Theodoros Vryzakis (oil painting, Benaki Museum, Athens) illustrates Bishop Germanos of old Patras blessing the Greek banner at Agia Lavra on the outset of the national revolt against the Turks on 25 March 1821

Βρυζάκης Θεόδωρος: “Η μονή του Αρκαδίου”

Βρυζάκης Θεόδωρος: “Η μονή του Αρκαδίου”

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Δύο πολεμιστές, 1855. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.  Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Two Warriors, 1855. Oil on canvas. National Gallery collection.

''Two Warriors Oil on canvas Vryzakis Theodoros - National Gallery collection.

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης, 1865 Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878)

Theodoros Vryzakis (oil painting, Benaki Museum, Athens) illustrates Bishop Germanos of old Patras blessing the Greek banner at Agia Lavra on the outset of the national revolt against the Turks on 25 March 1821

Consolation/ Παραμυθία (Παρηγοριά); 1847; National Gallery of Athens; Theodoros Vryzakis (1814–1878)

P J shares art of the day by Greek painter Theodoros Vryzakis ) born this day in Germanos of Patr - - Plurk

Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 depicting Lord Byron arriving at Missolonghi

Theodoros Vrizakis, 1878 depicting Lord Byron arriving at Missolonghi

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη (1855)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη (1855)

Woman's portrait by Theodoros Vryzakis, National Gallery of Athens -.- Θ. Βρυζάκη, προσωπογραφίας κόρης. Εθνική Πινακοθήκη.

Woman's portrait by Theodoros Vryzakis, National Gallery of Athens -.- Θ. Βρυζάκη, προσωπογραφίας κόρης. Εθνική Πινακοθήκη.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Αποχαιρετισμός στο Σούνιο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Αποχαιρετισμός στο Σούνιο

Η Ελλάς ευγνωμονούσα-Theodoros Vryzakis

Η Ελλάς ευγνωμονούσα-Theodoros Vryzakis

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός Ευλογεί την σημαία της Επανάστασης (1865)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΥΖΑΚΗΣ, Theodoros Vrizakis, 1819- 1878 Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός Ευλογεί την σημαία της Επανάστασης (1865)

Pinterest
Search