Ειδική εκπαίδευση

8 Pins
 4y
the wheel diagram with three sections labeled in russian and english, which are labeled in different languages
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
a poster with an image of a cartoon character on the front and back of it
a page from the spanish language textbook on how to make an origami birdhouse
ΔΩΡΕΑΝ! Διδασκαλία παραγράφου: 18 Πρακτικές και φυλλάδια
the text is in russian and english, but it appears to be from an old book
four different types of cards with the words in russian and english, each one has a dragon
a hamburger with different words on it and an image of the word burger in russian
Γλωσσικό Στήριγμα: Φράσεις Επιχειρηματολογίας