Περισσότερες ιδέες από το Eirhnh
Δείτε αναλυτικά τις δραστηριότητες στο παρακάτω αρχείο, με επεξηγήσεις και θεραπευτικούς στόχους. 5+1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ…

Δείτε αναλυτικά τις δραστηριότητες στο παρακάτω αρχείο, με επεξηγήσεις και θεραπευτικούς στόχους. 5+1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ…

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα το παιδί ασχολείται με ποσοτικές, αριθμητικές έννοιες και την σειρά των αριθμών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας συνδετήρες ή μαναταλάκια δουλεύει τη λεπτή κίνηση. Αφού εκ…

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα το παιδί ασχολείται με ποσοτικές, αριθμητικές έννοιες και την σειρά των αριθμών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας συνδετήρες ή μαναταλάκια δουλεύει τη λεπτή κίνηση. Αφού εκ…

Slow-Falling Beads Sensory Bottle

Slow-Falling Beads Sensory Bottle

Oh my goodness -- this is one of the best sites I have found for preschool printables. Seriously, go check it out!

Oh my goodness -- this is one of the best sites I have found for preschool printables. Seriously, go check it out!

Body Parts Preschool Worksheets

Body Parts Preschool Worksheets

cinnamon stick candle holder- easy to make and your house will smell great!

cinnamon stick candle holder- easy to make and your house will smell great!

easy candy cane candle, take a candle and wrap any of your favorite candy cane flavors around it... and your done beautiful centerpiece

easy candy cane candle, take a candle and wrap any of your favorite candy cane flavors around it... and your done beautiful centerpiece

santa candy sleighs

santa candy sleighs

Easy Kids Christmas Candy Crafts – Candy Cane Sleigh

Easy Kids Christmas Candy Crafts – Candy Cane Sleigh

How to make your own Reindeer lollypops This is such a cute Christmas craft that would make great gifts for your Brisbane Kids' friends. Step 1. Organise a

How to make your own Reindeer lollypops This is such a cute Christmas craft that would make great gifts for your Brisbane Kids' friends. Step 1. Organise a